Plaatsingspercentages AG 2011

print

Met het plaatsingspercentage AG meten we het aantal plaatsingen in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar. Het percentage geeft aan hoeveel klanten met een arbeidsbeperking een betaalde baan hebben gevonden na afronding van een re-integratietraject. Bij een plaatsing gaat het erom dat de klant gedurende ten minste twee maanden betaald werk verricht op basis van een arbeidsovereenkomst voor ten minste zes maanden, voor ten minste de helft van de vastgestelde resterende verdiencapaciteit.

Plaatsingspercentages AG  
2010 25%
Traject gestart in Resultaat 2011
2007 37%
2008 32%
2009 31%

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Uitstroom naar werk 2011
Uitstroom naar werk 2011

In 2011 vonden 271.400 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven, weer werk. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

Lees verder