Uitstroom naar werk 2011

print

 In 2011 vonden 271.400 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven, weer werk. Dat zijn er minder dan in 2010. In het eerste deel van 2011 was er sprake van een licht economisch herstel, waardoor zich minder werkzoekenden aanmeldden. In de laatste maanden van 2011 kregen we onder invloed van de verslechterende economische omstandigheden weer meer aanmeldingen.

De meeste werkzoekenden die we aan werk hebben geholpen, hadden een WW-uitkering (228.300). Dit is meer dan de 180.000 die we met het ministerie van SZW hadden afgesproken.

Uitstroom naar werk    
 

Resultaat
2011

Resultaat
2010
     
Werkzoekenden met recht op WW-uitkering 228.300 256.100
- binnen 3 maanden 83.900 98.000
- tussen 3 en 12 maanden 109.400 126.000
- na 12 maanden 35.000 32.000
     
Andere werkzoekende klanten 34.900 52.100
- mensen met recht op Bijstanduitkering 20.500 28.400
- mensen zonder recht op uitkering 8.800 12.900
- mensen aan het werk, maar met werkloosheid bedreigd 5.600 10.800
     
Klanten met een arbeidsbeperking 8.200 6.000
- mensen met recht op Wajong-uitkering  6.400 2.800
- mensen met recht op WAO-/WAZ-/WIA- of ZW-uitkering  1.800 3.200
     
Totaal aantal aan werk geholpen klanten 271.400 314.200
     
Aan werk geholpen jongeren 54.100 70.800
Aan werk geholpen 45-plussers 79.400 82.000
Aan de slag als zelfstandige 14.000 14.000
     
Aan het werk na inzet van re-integratietraject - of dienst
- van wie werklozen 8.700 15.000
- van wie arbeidsongeschikten 6.000 6.000
     
 

Uitstroom naar werk  
 

Resultaat
2011

   
Werkzoekenden met recht op WW-uitkering 228.300
- binnen 3 maanden 83.900
- tussen 3 en 12 maanden 109.400
- na 12 maanden 35.000
   
Andere werkzoekende klanten 34.900
- mensen met recht op Bijstanduitkering 20.500
- mensen zonder recht op uitkering 8.800
- mensen aan het werk, maar met werkloosheid bedreigd 5.600
   
Klanten met een arbeidsbeperking 8.200
- mensen met recht op Wajong-uitkering  6.400
- mensen met recht op WAO-/WAZ-/WIA- of ZW-uitkering  1.800
   
Totaal aantal aan werk geholpen klanten 271.400
   
Aan werk geholpen jongeren 54.100
Aan werk geholpen 45-plussers 79.400
Aan de slag als zelfstandige 14.000
   
Aan het werk na inzet van re-integratietraject - of dienst
- van wie werklozen 8.700
- van wie arbeidsongeschikten 6.000
   
 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag