Arbeidsmarktinformatie

print

Met maandelijkse rapportages en persberichten zorgen we voor actuele arbeidsmarktinformatie over het aantal werkzoekenden, vacatures, verleende ontslagvergunningen en krapte op de arbeidsmarkt.

Er is toenemende behoefte aan regionale arbeidsmarktinformatie, zeker met het oog op de invoering van de Wet werken naar vermogen per 1 januari 2013. Met onze regionale arbeidsmarktschetsen leveren we arbeidsmarktgegevens op maat voor beleidsmakers op gemeentelijk en regionaal niveau. We laten werkzoekenden zien in welke sectoren en beroepen ze een reële kans hebben op werk. Samen met andere organisaties zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW en de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBBS) werken we aan het verder verrijken van regionale arbeidsmarktinformatie.

Naast landelijke en regionale arbeidsmarktinformatie verzorgen we ook informatie over sectoren. In 2012 gaan we ook sectorale arbeidsmarktanalyses opstellen, zodat regionale uitvoeringspartijen kunnen inspelen op de verwachte ontwikkelingen. De sociale partners en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zullen ons daarbij in een klankbordgroep adviseren.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag