Aandacht voor stakeholders

print

Door onze samenwerking met andere dienstverleners zowel op landelijk als regionaal niveau te versterken, kunnen we meer betekenen voor onze klanten. We zoeken steeds vaker contact met onze relaties in het politieke en maatschappelijke domein.

Met het oog op de forse bezuinigingen en de daarmee samenhangende beleidswijzigingen passen we onze dienstverlening de komende jaren aan. Daarom is het cruciaal om met alle betrokken partijen nauw contact te houden. Daarvoor intensiveren we de banden met de voor UWV belangrijkste bestuurlijke en beleidsmatige stakeholders zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, de VNG, de Vaste Kamercommissie SZW en de Nationale Ombudsman. Uiteraard blijft de band met het ministerie van SZW wezenlijk.

We willen onze belangrijkste stakeholders niet alleen informeren, maar ook betrekken bij de belangrijkste ontwikkelingen in de sociale zekerheid. Daarom zijn we, samen met het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid (NGSZ), begonnen met het organiseren van ‘Sociale Zekerheidspoorten’ in het Haagse Nieuwspoort. Daarmee tonen we als zelfstandig bestuursorgaan onze betrokkenheid bij nationale politiek-bestuurlijke ontwikkelingen in de sociale zekerheid.

Partijen ‘in de buurt van UWV’ informeren we met twee publicaties over onze visie, missie en ambitie en over de manier waarop we daar invulling aan geven. In april 2011 ontvingen stakeholders UWV aan het werk 2010, waarin we op hoofdlijnen terugblikken op de belangrijkste ontwikkelingen en prestaties in 2010. Half december 2011 is UWV Focus 2012 verschenen. Daarin blikken we vooruit op 2012. We geven aan wat stakeholders van UWV mogen verwachten, we laten zien welke keuzes we waarom maken en hoe onderzoek ons daarin ondersteunt.

Met UWVMagazine, dat vier maal per jaar verschijnt, houden we onze relaties op de hoogte van ontwikkelingen die ons werkveld raken. Het blad is een platform voor bestuurders, beleidsmakers, HRM’ers en andere professionals die werkzaam zijn in de sociale zekerheid. UWVMagazine behandelt vraagstukken over bijvoorbeeld de relatie tussen arbeid en gezondheid, re-integratie, de arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen en de naleving en handhaving van regels en plichten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag