Controleorganen

print

UWV beschikt over een interne accountantsdienst. Deze dienst beoordeelt vanuit een onafhankelijke positie de interne beheersmaatregelen en de bedrijfsvoering van UWV, inclusief de rechtmatigheid van het handelen van de organisatie. De accountantsdienst legt de resultaten van de onderzoeken voor aan het verantwoordelijke management en aan de Raad van Bestuur. Iedere vier maanden maakt de accountantsdienst een samenvattende rapportage voor de Raad van Bestuur.

Specifieke taken van de accountantsdienst zijn de controle van de jaarrekening van UWV ten behoeve van de minister van SZW op grond van artikel 49 van de Wet SUWI en de controle van de verantwoording in het kader van de artikelen 5.22 en 6.4 van de Regeling SUWI.

Ernst & Young Accountants voorziet als externe accountant van UWV de in de publieke versie van het jaarverslag opgenomen jaarrekening van een verklaring. De externe accountant rapporteert aan de Raad van Bestuur. De  publieksversie van het jaarverslag is als download op deze site beschikbaar.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Financiele rechtmatigheid verslagjaar 2011
Financiele rechtmatigheid verslagjaar 2011

Het percentage financiële fouten in de uitkeringslasten is gedaald tot 0,9 procent. Hiermee voldoet UWV aan de norm dat 99 procent van de uitkeringen rechtmatig moet zijn. Het UWV-brede percentage onzekerheden is gedaald tot 0,0 procent.

Lees verder