Integriteitrisico’s managen

print

Om integriteitrisico’s tijdig te onderkennen, analyseren we voortdurend ontwikkelingen in de maatschappij en in onze organisatie. Voor onderkende risico’s stellen we beheersmaatregelen vast. Zo hebben we in 2011 gekeken naar de gevolgen van Het Nieuwe Werken en naar mogelijke risico’s bij het gebruik van social media door medewerkers van UWV. Aan dat laatste besteden we nu specifiek aandacht in de bewustwordingstrajecten in onze organisatie.

Een andere manier om integriteitrisico’s te managen, is het signaleren van terugkerende situaties waarin in strijd met de geldende regels en voorschriften is gehandeld. Het verrichten van nevenwerkzaamheden en de inhuur van externe capaciteit hebben in 2011 de nodige aandacht gekregen. Voor het gehele management van UWV is in kaart gebracht wie nevenwerkzaamheden verricht en welke risico’s daaraan verbonden zijn. Daarnaast is nagegaan of verlenen van toestemming voor nevenwerkzaamheden goed is geborgd. Ook onderzochten we de inkoop van ICT-diensten. Aan de hand van de onderkende risico’s zijn de nodige beheersmaatregelen vastgesteld.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag