Samenwerken op het gebied van integriteit

print

UWV streeft ernaar om op het gebied van integriteit zoveel mogelijk samen te werken, in het bijzonder met overheidsinstanties. We leveren specifieke capaciteit en kennis aan organisaties die met een integriteitkwestie bezig zijn. Zo heeft een van onze medewerkers tijdelijk deel uitgemaakt van de integriteitcommissie van de Sociale Verzekeringsbank. Ook stellen we instrumenten beschikbaar die we hebben laten ontwikkelen, zoals het interactieve trainingsinstrument CamCoach en daarvoor ontwikkelde filmpjes. Aan het ministerie van Financiën hebben we het registratie- en management informatiesysteem (RIO) van Bureau Integriteit UWV beschikbaar gesteld om het integriteitbeleid van het ministerie te ondersteunen. Waar mogelijk maken we uiteraard op onze beurt ook gebruik van elders binnen de overheid ontwikkelde instrumenten.

We delen graag onze kennis op het gebied van integriteit. Speciaal voor integriteitsmedewerkers van grotere organisaties is in 2010 op initiatief van UWV, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Immigratie- en Naturalisatiedienst een eenjarige hbo-opleiding Integriteit en Veiligheid gestart aan de Hogeschool Utrecht. De deelnemers aan de opleiding komen uit verschillende soorten organisaties en werken nauw samen. In samenwerking met Nyenrode is in 2011 de leergang Integriteit in Uitvoering ontwikkeld. Doel van deze leergang is om deelnemers van verschillende organisaties aan elkaar te koppelen en zo antwoorden te vinden op integriteitvraagstukken van de eigen organisatie. Beide opleidingen leveren netwerken op die gebruikt worden om best practices uit te wisselen.

Samen met integriteitexperts uit verschillende organisaties hebben we in 2011 de derde expertmeeting georganiseerd. Dit soort meetings zijn bedoeld om ervaringen uit te wisselen over onderwerpen op het gebied van integriteit. De deelnemers aan deze meeting over het toepassen van een interne gedragscode kwamen uit twintig verschillende organisaties.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag