Aantrekken verzekeringsartsen

print

UWV krimpt, maar tegelijkertijd hebben we voor specialistische functies nieuwe medewerkers nodig. De komende jaren gaan er veel verzekeringsartsen met pensioen, terwijl die schaars zijn op de arbeidsmarkt. Een efficiënte inzet van verzekeringsartsen wordt de komende periode extra belangrijk omdat, in het verlengde van het regeerakkoord, het door ons uit te voeren aantal indicatiestellingen zal toenemen. Daarnaast zal het aantal arbeidsongeschikten naar verwachting zal stijgen.

In 2011 wilden we –omgerekend naar fulltime banen – 40 nieuwe artsen werven. Dat zijn er 65 geworden. Daartegenover gingen 39 (verzekerings)artsen uit dienst, van wie 18 met (pre)pensioen. We zijn inmiddels ook gestart met de tijdelijke inzet van jonge, pas afgestudeerde basisartsen, ter ondersteuning van het productieproces. Dit waren er 20, gemiddeld over het jaar, ook weer naar fulltime banen omgerekend. We gaan in 2012 door met de actieve werving van artsen, via een uitnodigende arbeidsmarktcommunicatie.

We willen de expertise van onze verzekeringsartsen zo efficiënt mogelijk inzetten. In een in oktober 2011 gestarte pilot doet een sociaal-medisch verpleegkundige of medisch secretaresse onder verantwoordelijkheid van de verzekeringsarts werk dat voorheen veelal door de arts zelf werd gedaan. Zo kunnen we de artsen inzetten waar ze de hoogste toegevoegde waarde hebben. In 2012 zullen we de resultaten van de pilot bespreken.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag