Preventie instroom Wajong vanuit het mbo

print

De instroom in de Wajong van jongeren die vastlopen in het mbo groeit. UWV wil scholen helpen om de problematiek van potentiële Wajongers vroegtijdig te onderkennen. Op die manier kunnen jongeren eerder en adequater worden geholpen, hebben scholen met minder uitval te kampen en kan instroom in de Wajong worden voorkomen. Met het ingaan van het nieuwe schooljaar (augustus/september 2011) is het project Preventie instroom Wajong vanuit het mbo van start gegaan. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met REA College en ROC Nijmegen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag