Rapport Nationale Ombudsman

print

Wij ontvangen regelmatig signalen over onze dienstverlening: direct van klanten, maar ook van bijvoorbeeld Cliëntenraden en de Nationale ombudsman. Deze signalen zijn voor UWV belangrijk, omdat ze helpen bij het verder verbeteren van onze dienstverlening.

De Nationale ombudsman heeft regelmatig voorkomende klachten onderzocht en zijn bevindingen gepubliceerd in het rapport ‘Alleen het UWV kan kiezen voor een beter UWV’. Het gaat daarbij om zaken als het informeren van klanten bij de terugvordering van een uitkering, adressering van brieven, het niet nakomen van terugbelafspraken en het afhandelen van klachten. UWV trekt lering uit het rapport. De afgelopen periode hebben we de dienstverlening op een aantal punten verbeterd. Zo behandelt een ‘samenloopteam’ complexe situaties en bellen we de klant in het geval van een negatieve beschikking. Verder maakt UWV gebruik van klachtambassadeurs en van speciale teams voor schrijnende gevallen. Met de Nationale ombudsman hebben we afspraken gemaakt over de voortgang van de verbeterplannen. Per kwartaal spreken we over de gewenste verbeteringen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag