Project herbeoordeling zelfstandigen

print

In februari 2010 verscheen een kritisch rapport van de Nationale ombudsman over de voorlichting die UWV in 2004 en 2005 heeft gegeven over het opgeven van gewerkte uren aan uitkeringsgerechtigden, die wilden starten als zelfstandige. In vervolg hierop heeft de minister van SZW aan de Tweede Kamer toegezegd dat iedereen die vóór 2007 is geconfronteerd met een terugvordering of boete voor het opgeven van te weinig gewerkte uren, een herzieningsverzoek kon indienen. 

Deze omvangrijke herbeoordelingsoperatie is op 1 april 2011 afgesloten. In 2010 zijn ruim 3.000 klanten benaderd, die in de jaren 2004 tot en met 2006 een terugvorderings- en/of boetebeslissing of een waarschuwing hebben ontvangen. We hebben 1.906 herzieningsverzoeken ontvangen. Hiervan zijn er 959 afgewezen en 947 (gedeeltelijk) toegewezen. In totaal hebben we een bedrag van ruim € 4,6 miljoen aan terugvorderingen en ruim € 0,3 miljoen aan opgelegde boetes gecorrigeerd. 

De onafhankelijke adviescommissie Asscher-Vonk, die UWV adviseert bij het nemen van een beslissing over de ingediende bezwaren, bekijkt 551 zaken. In 267 gevallen is inmiddels advies uitgebracht en bij ruim de helft (149) is het bezwaar tegen de beschuldigingen (deels) gegrond verklaard.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag