NetWERKplein

print

Voor hoger opgeleide werkzoekenden die een WW-uitkering aanvragen, hebben we bij wijze van experiment een virtueel werkplein, het NetWERKplein, ontwikkeld. Zij vinden hier algemene informatie, tips en e-modules die ze zelf kunnen afnemen om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Alle instrumenten zijn gegroepeerd rondom de thema’s profileren, netwerken en solliciteren. Om de werkzoekenden te activeren zijn er elke week thematische webinars en chatsessies. Een forum en een community stimuleren de klanten om te netwerken. Alle communicatie vindt plaats via het e-kanaal. Indien nodig zorgen de e-coaches voor ondersteuning. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het monitoren van de klant. Na een eerste proef in 2010 met ruim 3.000 klanten wordt dit experiment sinds juli 2011 ingezet bij onze vestiging in Groningen.

We onderzoeken of deze dienstverlening ook geschikt is voor andere klantgroepen van UWV. Een aantal webinars en e-modules wordt nu aangepast voor bredere doelgroepen, om te beginnen voor laag opgeleide ouderen. Deze producten zullen we vervolgens aanbieden via de digitale Werkm@p.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Eric Koudijs (56), na 39 jaar in de bouw werkloos
Eric Koudijs (56), na 39 jaar in de bouw werkloos