Nalevingscommunicatie

print

In 2011 hebben wij onze actieve deelname aan de nalevingscampagne Weet hoe het zit voortgezet. In juni zijn brieven en folders verstuurd over het thema Toeslagenwet. In september is een multimediale campagne gevoerd met het thema ‘werken en een uitkering’. Bij beide campagnes is communicatie gecombineerd met speciale themacontroles.

We hebben de campagne geëvalueerd met behulp van klantinterviews. De campagne blijkt ervoor te zorgen dat klanten intensiever gaan zoeken naar informatie over het onderwerp van de campagne – zowel online als telefonisch. Hierdoor wordt hun kennis over regelgeving vergroot. Met name de mailing was een stimulans om informatie over controle te zoeken. De directe koppeling van een telefonische controle aan de mailing versterkte de controlebeleving, wat de houding ten opzichte van naleving van de regels in positieve zin beïnvloedt. Uit de telefonische klantinterviews bleek dat de folder zeer goed werd begrepen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag