Convenant met SBB

print

De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB, voorheen Colo) verenigt zeventien samenwerkende kenniscentra. De per bedrijfstak georganiseerde kenniscentra ontwikkelen kwalificaties voor het mbo, werven leerbedrijven en bewaken de kwaliteit van de leerbedrijven. Het doel is om het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt optimaal op elkaar te laten aansluiten. SBB en UWV WERKbedrijf zijn in 2011 een strategisch partnerschap aangegaan als een duurzame intensivering van de al bestaande samenwerking. Extra focus in de samenwerking ligt nu op de regionale werkgeversdienstverlening; vanuit SBB is hiervoor meer capaciteit beschikbaar dan voorheen. Hierdoor kunnen scholing en scholingsmiddelen nog beter aansluiten op de vragen van werkgevers die binnenkomen via de regionale WerkgeversServicepunten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag