Kwaliteitszorg

print

Maatwerk voor de klant vraagt om maatwerk in kwaliteitszorg. We gebruiken kwaliteitsmethoden die het specifieke type bedrijfsvoering van de afzonderlijke divisies ondersteunen. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op de norm ISO 9001:2008 en is gecertificeerd door een extern certificatiebedrijf. De externe auditcyclus is inmiddels afgerond en de certificering van UWV is herbevestigd.

Ons kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt de beweging naar een steeds klantgerichtere organisatie en geeft impulsen voor een verdere verbetering van de dienstverlening. Wij maken in steeds meer bedrijfsonderdelen gebruik van de cyclische, gestructureerde verbeterprogramma's volgens de methode van Lean Six Sigma (LSS). ‘Meten is weten’ is de basis van deze methode, die ervan uitgaat dat processen pas goed beheersbaar zijn als bekend is hoe elk proces verloopt en als onderzocht wordt wat de klant precies wil. In 2011 zijn twee Blackbelt Six Sigma en elf Greenbelt-projecten afgerond, er lopen nog 56 projecten. We hebben verder geïnvesteerd in het opleiden van LSS-deskundigen. Inmiddels zijn bij UWV 147 Greenbelts opgeleid, twaalf UWV’ers volgen de Blackbelt-training.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag