ICT

print

Het afgelopen jaar hebben we op ICT-gebied aanzienlijke vooruitgang geboekt, nodig om de uitdagingen aan te kunnen waarvoor UWV zich gesteld ziet. Digitale dienstverlening aan klanten (ook wel: e-dienstverlening) en e-werken voor onze medewerkers zijn daarbij de sleutelwoorden. Papier maakt plaats voor digitale formulieren en documenten, processen zijn efficiënter. Er is een aanbesteding gegund aan vijf partijen die UWV per project op maat en marktconform met expertise gaan ondersteunen bij de te maken omslag. Hergebruik van bestaande goed werkende voorzieningen is daarbij uitgangspunt, aangevuld met standaard programmatuur, zodat de behoefte aan maatwerk verder kan worden teruggedrongen. Daarvoor zijn we een aanbesteding gestart. Bovendien hebben wij besloten dat onze toekomstige ICT-vernieuwing kortcyclisch en overzichtelijk zal zijn, met helder zicht en scherpe sturing op te bereiken resultaten.

Er is geïnvesteerd in informatiebeveiliging. We hebben concrete zwakheden aangepakt en een betere besturing ingericht. Een centrale eenheid, direct onder de CIO, bepaalt het interne beleid en onderneemt waar nodig actie. Verder zijn lijnen uitgezet om het autorisatiebeheer te verbeteren. UWV heeft het initiatief genomen voor een Expertisecentrum Informatiebeveiliging & Privacy voor uitvoeringsinstellingen. Dit initiatief sluit aan bij de trend naar samenwerking binnen de overheid, ingezet met het programma ‘compacte rijksdienst’.

We hebben de afgelopen jaren alle systemen stap voor stap geconcentreerd in één rekencentrum, met voor elke functie één systeem. Volgende fase is het uitvoeren van achterstallig technisch onderhoud. Dit heeft de hoogste prioriteit, omdat de beschikbaarheid van systemen tekortschiet. In 2011 zijn we begonnen met de uitvoering van een Masterplan ICT, gericht op technische modernisering op verschillende fronten. Dit plan wordt geleidelijk uitgevoerd en kent een doorlooptijd van twee jaar. 2011 gaf een geleidelijke daling te zien van het aantal uren onbeschikbaarheid, en ook het aantal onbeschikbare systemen nam af. Het plan bevat ook de vernieuwing van de kantoorautomatisering via een aanbesteding; deze vernieuwing zal leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing. Naast deze technische maatregelen werken we ook aan een betere afstemming tussen systeemeigenaren en ICT om verstoringen als gevolg van wijzigingen te voorkomen.

In termen van ICT-volwassenheid heeft UWV zich gunstig ontwikkeld. De in 2011 uitgevoerde projecten waren in omvang en ambitieniveau beheersbaar. Waar nodig waren we op basis van snelle signalering in staat om tijdig bij te sturen. Dankzij de in 2011 afgeronde aanbesteding voor expertise op maat kunnen we de interne kennis en kunde gericht aanvullen. Externen zijn uit leidinggevende posities verdwenen. De aanschaf van standaard software zal onze slagkracht verder verbeteren. Die hebben we nodig om de e-dienstverlening en het e-werken in het vereiste tempo te kunnen uitbouwen en de verlangde kostenbesparing te bereiken. 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag