Divers personeelsbestand

print

We hebben oog voor de verschillen tussen mensen en willen de positieve kanten daarvan benutten. We streven naar diversiteit in ons personeelbestand en bij de werving van nieuwe medewerkers is diversiteit een van onze uitgangspunten.

UWV heeft in 2010 het Charter Talent naar de Top ondertekend en wil dat vrouwen over vijf jaar een derde van de leidinggevende posities op alle managementniveaus innemen. Eind 2011 was 54 procent van de UWV’ers vrouw; het aantal vrouwen in het 1e en 2e echelon was 23 procent, in het 3e en 4e echelon waren ze met 27 procent vertegenwoordigd.

Meer dan de helft van het personeel van UWV is ouder dan 45 jaar. Naast hun kennis en ervaring is ook de inbreng van jongere medewerkers welkom. In 2011 hebben we 241 medewerkers (223 fte’s) van jonger dan 35 jaar aangetrokken, van wie tweederde vrouw is.

UWV WERKbedrijf heeft ook zelf jongeren een leerwerkplek geboden. In 2011 waren er 121 trainees aan de slag op de vestigingen. Eind december hadden meer dan 100 van hen al een baan gevonden bij een andere werkgever. In april organiseerden trainees in het kader van de Jongerenactieweek tal van activiteiten om werkzoekende jongeren aan de slag te helpen. In oktober eindigde het project omdat het Actieplan Jeugdwerkloosheid van het ministerie van SZW werd stopgezet.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geven we de kans om zich bij de afdeling Klantencontact te ontwikkelen. Het gaat om medewerkers die langer dan drie maanden niet hebben gewerkt en/of de status van arbeidsgehandicapte hebben. In 2011 zijn bij Klantencontact 169 nieuwe medewerkers gestart met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast werkten in 2011 in totaal 80 Wajongers binnen onze organisatie op een werkervaringsplek.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Elodie van Kraaij (27), maakte haar school niet af
Elodie van Kraaij (27), maakte haar school niet af