Ontwikkeling personeelsbestand

print

Op 31 december 2011 hadden we 19.529 medewerkers (16.645 fte’s) in dienst. Vergeleken met eind 2010 is dat een daling met 1.775 medewerkers (1.583 fte’s). Het aantal tijdelijke medewerkers is afgenomen met 1.321.

De bezuinigingen op het budget van UWV zullen ingrijpende gevolgen hebben voor onze personeelsbezetting. Berekeningen laten zien dat het in de periode 2011-2015 gaat om vijfduizend arbeidsplaatsen. We voeren deze enorme reductie zo verantwoord mogelijk uit. Hiertoe beëindigen we de contracten met tijdelijke medewerkers, zodat medewerkers die boventallig dreigen te worden, zo veel mogelijk kunnen doorstromen naar plekken die nu worden bezet door deze tijdelijke medewerkers. Ook worden medewerkers tijdelijk gedetacheerd bij netwerkpartners van UWV zoals gemeenten, ziekenhuizen en hogescholen. Voor medewerkers die niet meer geplaatst kunnen worden binnen de organisatie of bij een netwerkpartner, bekijken we welke mogelijkheden er zijn in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs. Ook zoeken we actief naar vacatures bij MKB-werkgevers. Medewerkers zonder diploma’s bieden we de mogelijkheid een mbo2-diploma te behalen.

De meeste banen zullen verdwijnen bij de divisie UWV WERKbedrijf. Vooruitlopend op de reductie zijn daar de afgelopen jaren vooral tijdelijke medewerkers aangenomen. In 2011 zijn bij UWV WERKbedrijf 747 tijdelijke en 149 vaste medewerkers vertrokken; 214 medewerkers van UWV WERKbedrijf zijn in 2011 boventallig verklaard, ruim de helft is inmiddels herplaatst.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Personeelsverloop tot en met 2011
Personeelsverloop tot en met 2011

Op 31 december 2011 hadden we 19.529 medewerkers (16.645 fte’s) in dienst. De tabel toont het personeelsverloop sinds 2003.

Lees verder