UWV Inclusief

print

We hebben Wajongers niet alleen als klant, we bieden hun ook werk binnen onze organisatie in de vorm van werkervaringsplekken. In 2011 werkten in totaal 80 Wajongers binnen onze organisatie op zo’n werkervaringsplek. Dit is minder dan het aantal van 125 dat we ons hadden voorgenomen. Oorzaak was de krimp van onze organisatie.

Werkervaringsplaatsen hebben een tijdelijk karakter. We willen de inzetbaarheid van Wajongers binnen UWV verduurzamen door vaste arbeidsplaatsen te creëren voor deze doelgroep. Zo geven we inhoud aan onze ambitie om een inclusieve organisatie te zijn. In oktober 2011 is de pilot van start gegaan: binnen drie bedrijfsonderdelen analyseren we de mogelijkheden om geschikte takenpakketten voor Wajongers samen te stellen. We richten ons daarbij met name op moeilijk bemiddelbare Wajongers; we zijn van mening dat juist deze groep in aanmerking kan en moet komen voor vaste arbeidsplekken binnen UWV en andere organisaties. We verwachten in het tweede halfjaar van 2012 de eerste Wajongers op de nieuwe duurzame werkplekken. We zorgen daarbij voor begeleiding van de Wajongers en van de directe collega's en managers op de werkvloer. Daarnaast blijven we werkervaringsplaatsen beschikbaar stellen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Dennis van der Stelt (32), had een Wajong-uitkering
Dennis van der Stelt (32), had een Wajong-uitkering