Convenanten

print

We hebben met verschillende grote en kleine werkgevers convenanten en intentieverklaringen afgesloten om werkplekken voor Wajongers te realiseren. Dat gebeurde bijvoorbeeld met de ABU, Albert Heijn, C1000, de KNVB, Atlant Groep, Philadelphia Zorg, Scapino, Restaurant Fifteen en The Colour Kitchen. Bij Albert Heijn werken nu 650 Wajongers; in 2011 werden er circa 200 geplaatst. Ook zijn er convenanten afgesproken met de PO-Raad en de VO-Raad, de sectororganisaties voor het primair en het voortgezet onderwijs.

Het ABU-convenant heeft als doel om 50 Wajongers te plaatsen bij leden van de ABU (Algemene Bond van Uitzendondernemingen), dus bij uitzendorganisaties zelf, als ondersteuning op het hoofdkantoor of de vestiging. Per maart 2011 zijn er 32 vacatures gemeld, maar dit bleken voornamelijk functies te zijn op hbo-plusniveau. Het aantal realistische plaatsbare functies is daarop naar beneden bijgesteld naar dertien. Deze zijn alle door UWV ingevuld. 

We hebben in 2010 een convenant afgesloten met Albert Heijn. Doel is om in iedere AH-winkel een leerling met structurele functionele beperkingen, afkomstig uit het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs, een baan te bezorgen. In 2011 zijn er ongeveer 120 Wajongers geplaatst in de eigen winkels van AH. In de winkels van franchisenemers zijn dat er ongeveer 75. Inmiddels werken er in totaal meer dan 500 Wajongers in de eigen winkels van AH en ongeveer 150 in de winkels van zelfstandige franchiseondernemers. In 2012 bestaat AH 125 jaar, in dat jaar wil AH 125 Wajongers in de eigen winkels plaatsen.

In juli 2011 hebben we een convenant afgesloten met Stichting Philadelphia Zorg. Doel is om Wajongers die klant zijn van Philadelphia, te helpen aan een passende baan bij bedrijven als Albert Heijn. Het gaat met name om Wajongers die nu in de arbeidsmatige dagbesteding zitten en potentie hebben om door te groeien naar regulier werk.

Een bijzonder project is de Dutch Career Cup, een landelijk voetbal/re-integratieprogramma voor werkzoekenden. Initiatiefnemers zijn Stichting Life Goals, UWV en USG Restart. Doelstelling is om samen met voetbalclubs uit het betaalde voetbal en het amateurvoetbal honderden Wajongers via het voetbal naar een baan te begeleiden. De looptijd van het traject is twee jaar. Het eerste jaar staat vooral in het teken van de sport, in het tweede jaar zal de focus liggen op het krijgen van een betaalde baan. De Dutch Career Cup startte op 7 oktober bij Sparta Rotterdam, waar alle teams bij elkaar kwamen voor het eerste toernooi. Eind 2011 zijn ook de eerste plaatsingen gerealiseerd.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag