Plaatsingssubsidie

print

Scholen voor praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zijn er voor leerlingen met een integrale leerachterstand, die veelal niet in staat zijn om een vmbo-diploma te halen. UWV wil stimuleren dat deze scholen hun leerlingen ontwikkelen richting werk, en nazorg bieden als ze aansluitend aan het werk gaan bij een reguliere werkgever. We hebben een proef gedaan met scholen in Groningen, Gelderland, Utrecht en Zeeland. De scholen kunnen een plaatsingscheque van € 500 aanvragen voor leerlingen die structureel functioneel beperkt zijn en, aansluitend op onderwijs of stage, een arbeidsovereenkomst van ten minste negentien uur krijgen bij een reguliere werkgever, voor minimaal zes maanden. Doel is het realiseren van duurzame werkplekken. Bij een verlenging van minstens zes maanden kan de school daarom nog een keer een plaatsingscheque van € 500 aanvragen. De proef is gehouden in de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011. De eindrapportage is het derde kwartaal 2012 gereed.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag