Werkgeversbenadering Wajong

print

Om de dienstverlening te verbeteren aan werkgevers die Wajongers een werkplek willen bieden, heeft UWV in 2011 een aantal maatregelen genomen.

  • Sinds 2011 stellen we profielen op voor Wajongers die in staat zijn om bij een reguliere werkgever of in de sociale werkvoorziening te werken. Er zijn nu 15.000 profielen beschikbaar van Wajongers: 10.000 in de nieuwe Wajong en 5.000 in het oude wettelijke regime. De profielen helpen bij het beter en sneller aanleveren van een aantal potentieel geschikte kandidaten voor een functie bij een werkgever. Onze ervaringen met profielen willen we graag delen met gemeenten: het kan voor hen ook een geschikte methode zijn bij de dienstverlening aan werkgevers.
  • We hebben voorbereidingen getroffen om de werkgeversaanpak Wajong onder te brengen bij de 30 regionale WerkgeversServicepunten, die in juli 2012 volledig operationeel zijn. Er werken dan 390 adviseurs werkgeversdienstverlening, die contacten met bedrijven onderhouden en ook verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van kandidaten. Dat laatste doen ze samen met werkcoaches en arbeidsdeskundigen. De adviseurs hebben de eindverantwoordelijkheid voor de levering en plaatsing van kandidaten.
  • We hebben een nieuw systeem in gebruik genomen, waarin we onze afspraken met werkgevers vastleggen. Dit stelt ons beter in staat landelijke afspraken door te vertalen naar de regio. 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Ontwikkeling werkende Wajongers 2011
Ontwikkeling werkende Wajongers 2011

In 2011 vonden 6.400 Wajongers mede dankzij onze inspanningen een baan. De tabel toont de ontwikkeling hierin.

Lees verder