UWV neemt cliëntenraden serieus

print

We betrekken onze cliëntenraden consequent bij de ontwikkeling van nieuw beleid en bij de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening en producten. We bespreken beleidsmatige onderwerpen met de Centrale Cliëntenraad; uitvoerende zaken bespreken we op districtsniveau met de Districtscliëntenraden.
De raden adviseren ons gevraagd en op eigen initiatief. Daarvoor leveren wij hun de benodigde informatie. De Centrale Cliëntenraad heeft in 2011 vijf ongevraagde adviezen uitgebracht. Ook zijn vier adviezen voorgelegd aan de Centrale Cliëntenraden:

  • de effecten van het regeerakkoord voor UWV;
  • de ontwikkelingen rond het Redesign van het WERKbedrijf met de veranderende dienstverlening en de huisvestingsplannen voor de WERKpleinen;
  • het project schrijnende gevallen;
  • het verschuiven van het betaalmoment van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

De raden doen regelmatig verbetervoorstellen over bijvoorbeeld de omgang met klanten, de leesbaarheid van brieven en brochures of de manier waarop UWV klanten ondersteunt bij de terugkeer naar werk. Dankzij deze adviezen kunnen wij onze dienstverlening verder verbeteren.

Via de vernieuwde website van de cliëntenraden ontvangen we steeds sneller klantsignalen.

In haar rapportage ‘De cliënt centraal’ heeft de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) geconcludeerd dat de cliëntenparticipatie bij UWV zeer professioneel is opgezet. UWV gaat volgens IWI serieus om met de adviezen van de cliëntenraden en neemt deze regelmatig over. De cliëntenparticipatie levert volgens IWI dan ook een goede bijdrage aan de klantgerichtheid van de dienstverlening.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag