Toekenningen Wet dwangsom

print

Volgens de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen kan een aanvrager aanspraak maken op een dwangsom als UWV niet binnen de wettelijke beslistermijn een beslissing neemt. In 2011 zijn we 1.119 keer in gebreke gesteld (2010: 1.004). Dat leidde tot 251 (2010: 210) dwangsommen voor een totaalbedrag van € 247.000 (2010: € 165.000). In 2011 zijn vier gerechtelijke ingebrekestellingen ontvangen en hierbij werd één dwangsom toegekend (€ 1.350). UWV heeft in 2011 een zeer groot aantal beslissingen genomen. In dat licht bezien is het aantal toegekende dwangsommen beperkt.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag