Steeds meer gebruik gegevens Polisadministratie

print

In onze Polisadministratie staan 24,5 miljoen inkomensverhoudingen geregistreerd van 13,3 miljoen mensen. De gegevens uit de Polisadministratie gebruiken we zelf om uitkeringen vast te stellen. UWV levert uit de Polisadministratie ook gegevens aan derden, zoals gemeenten, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de SVB en het CBS. In 2011 deden we dat in 97 procent van de gevallen binnen de afgesproken termijn. Dat is ruim boven de norm van 92 procent.

We werken nauw samen met de Pensioenfederatie om de periodieke levering van gegevens over arbeidsgeschiktheid te verbeteren. Pensioenuitvoerders hebben deze gegevens nodig om arbeidsongeschiktheidspensioen uit te keren. Sinds januari 2011 liepen de leveringen aan de pensioenuitvoerders via het Werkgeversportaal op onze website. Sinds eind juli 2011 kunnen de pensioenuitvoerders terecht op een eigen nieuw webportaal UGD Zakelijk Portaal, opgezet op basis van hun wensen. Alle relevante informatie voor pensioenuitvoerders, maar ook voor verzekeringsmaatschappijen en de Sociale Verzekeringsbank, is daar samengebracht.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag