Informatievoorziening aan startende zzp’ers verbeterd

print

In 2011 hebben we de informatievoorziening verbeterd voor klanten die willen starten als zelfstandig ondernemer zonder personeel (zzp’er). Er zijn speciale zzp-werkcoaches aangesteld en het voorlichtingsmateriaal voor startende zzp’ers is geactualiseerd, met extra aandacht voor de gevolgen die inkomsten uit een eigen bedrijf hebben voor een uitkering. Uit een extern onderzoek blijkt dat ruim driekwart van de ondervraagden de informatie van UWV redelijk tot goed vindt; het merendeel geeft aan geen informatie of hulp van UWV te hebben gemist bij hun start als zzp’er. Naar aanleiding van aanbevelingen uit het onderzoek zal UWV vóór juli 2012 de doorverwijzing naar de zzp-werkcoaches verbeteren en de informatievoorziening over met name de terugbetalingsregeling verder verduidelijken.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag