Speciale klantteams

print

Af en toe komen klanten in grote problemen, bijvoorbeeld wanneer ze te maken hebben met verschillende instanties en dus met processen en systemen die soms niet op elkaar aansluiten. In een pilot hebben we een aanpak ontwikkeld om schrijnende gevallen tijdig te signaleren en snel en structureel op te lossen. In vrijwel alle districten is een meldpunt ingericht. Speciaal hiervoor samengestelde teams pakken de melding vervolgens op.

Sinds de landelijke uitrol in de zomer is dat voor 174 (potentiële) schrijnende gevallen gebeurd. De teams zorgden er bijvoorbeeld voor dat met voorrang een uitkeringsbeslissing werd genomen voor klanten die in ernstige financiële nood geraakt waren doordat er iets was misgegaan bij UWV of door ongelukkige persoonlijke omstandigheden. Er komt een landelijk registratiesysteem voor zulke gevallen, met het oog op een eenduidige werkwijze. Ook richten we een extern netwerk in met de Belastingdienst en gemeenten. We hebben de Nationale Ombudsman geïnformeerd over de voortgang.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Ben Janssen (54), lid UWV-klantteam schrijnende gevallen
Ben Janssen (54), lid UWV-klantteam schrijnende gevallen