Digitale dienstverlening

print

We schakelen in versneld tempo over op digitale dienstverlening aan werkzoekenden. Onze intensieve face-to-face dienstverlening zullen we in toenemende mate reserveren voor de klanten die het op eigen kracht niet redden.

Werknemers en uitkeringsgerechtigden kunnen steeds meer informatie via internet krijgen. Zo kan de klant op de digitale aanvraag voor een WW-uitkering ook zien hoe lang de uitkering maximaal duurt en hoe dat berekend wordt. De klant hoeft bovendien minder gegevens in te vullen: we vragen niet naar gegevens die we al hebben. Daarnaast zijn de digitale aanvragen voor een WW-uitkering na afloop van een faillissementsaanvraag en voor herleving van het recht op WW-uitkering verkort. Inmiddels maakt 85 procent van de WW-klanten gebruik van de digitale inschrijving. In 2010 was dit nog 72 procent.

Ook maken steeds meer WW-klanten gebruik van de digitale wijzigings- en inkomstenformulieren (eind 2011 respectievelijk 72 en 38 procent, tegen 53 procent en 24 procent in 2010). In 2011 hebben we het gebruik gemakkelijker gemaakt. Verder is op de website informatie toegevoegd over vakantie en vakantiegeld voor WW'ers en over schuldhulpverlening.

Ook de aanvragen voor een Wajong-uitkering zijn digitaal beschikbaar, maar moeten vooralsnog nog wel per post worden verstuurd. Zulke Wajong-aanvragen worden namelijk vaak samen met anderen (een school, een instelling of familieleden) ingevuld. We onderzoeken wel of Wajong-klanten zich in de toekomst ook digitaal kunnen inschrijven.

Berichtenbox – de Berichtenbox is een centrale postbus op internet waar (semi-) overheidsinstanties snel relevante persoonlijke informatie voor de klant beschikbaar kunnen stellen. Sinds juni 2011 ontvangt een beperkt aantal WW -klanten bericht als een betaling voor de WW heeft plaatsgevonden en als de specificatie daarvan beschikbaar is op ‘Mijn UWV’. Deze klanten krijgen niet langer een papieren betaalspecificatie. UWV zet zich in om, door een intensiever gebruik van de Berichtenbox, de poststromen verder terug te dringen. Dat doen we binnen de Manifestgroep, een samenwerkingsverband van een aantal overheidorganisaties zoals de Belastingdienst, het College voor Zorgverzekeraars (CVZ), de Sociale Verzekeringsbank en UWV.

Digitaal Verzekeringsbericht – Burgers met een DigiD kunnen via ‘Mijn UWV digitaal hun gegevens raadplegen. Sinds eind 2010 geven we daar ook een indicatie van de hoogte en duur van een eventuele WW-uitkering. Deze toevoeging bleek succesvol: in 2011 werd de indicatieve berekening ongeveer 22.000 keer geraadpleegd. Op het Digitaal Verzekeringsbericht ziet de klant ook zijn arbeidsverleden, met details over de opbouw. Per jaar wordt aangegeven of het jaar meetelt voor de duur van een uitkering.
Daarnaast ziet de klant het aantal SV-dagen en het SV-loon van de twaalf meest recente inkomstenperiodes per werkgever. Sinds november 2011 worden de SV-dagen en het SV-loon per inkomstenperiode getoond. Ook deze informatie geeft meer inzicht in de opbouw van het arbeidsverleden, bepalend voor een eventuele uitkering.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Eric Koudijs (56), na 39 jaar in de bouw werkloos
Eric Koudijs (56), na 39 jaar in de bouw werkloos