Mogelijk fraude bij beoordelingen psychiaters

print

Het Openbaar Ministerie Rotterdam heeft in maart 2011 het strafrechtelijk onderzoek ‘Marque’ uitgevoerd, dat primair gericht was op georganiseerde fraude met Persoonsgebonden Budgetten (PGB) en uitkeringen. Uit dit strafrechtelijk onderzoek is de verdenking ontstaan dat er op basis van valse verklaringen van psychiaters arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn geclaimd bij UWV. 

Het OM heeft aan UWV burgerservicenummers ter beschikking gesteld van klanten voor wie de verdachte psychiaters mogelijk valse verklaringen hebben afgegeven. Op basis hiervan hebben we 196 klanten herbeoordeeld; dit leidde tot 181 nieuwe uitkeringsbeschikkingen. Eind 2011 waren nog vijftien zaken in behandeling. In 160 zaken is de arbeidsongeschiktheidsuitkering beëindigd of verlaagd. Dit betekent een toekomstige besparing op de uitkeringslast van € 29,5 miljoen. Daarnaast wordt nog een bedrag van € 4 miljoen teruggevorderd.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag