Nalevingbereidheid en nalevingsrisico’s

print

We willen bevorderen dat onze klanten de regels spontaan naleven. Eind 2011 heeft TNS-NIPO onderzocht of klanten van UWV hun verplichtingen kennen. Hieruit blijkt dat uitkeringsgerechtigden goed op de hoogte zijn van hun plichten (90 procent is bekend met de plichten, iets hoger dan in 2009, 89 procent). De bekendheid met plichten is onder WIA- en Wajonggerechtigden duidelijk toegenomen en onder WW’ers en WAO’ers ongeveer stabiel gebleven.

Om het resultaat van handhaving te meten gebruiken we het zogeheten nalevingniveau van de inlichtingenplicht. Daarvoor maken we gebruik van de resultaten van de laatste CBS-meting (2010). Voor 2010 is het nalevingniveau voor de inlichtingenplicht 90 procent in de WW (2009: 90 procent) en 96 procent WAO/WIA (2009: 97 procent).

In 2011 hebben we zogenoemde ‘expertisegroepen handhaving’ ingericht. Dit zijn groepen van medewerkers die voor alle klantprocessen van UWV de nalevingrisico’s in kaart brengen: hoe verloopt een proces, waar zitten mogelijke frauderisico’s en wat gebeurt er om die risico’s te beheersen. Ook pakken deze teams specifieke nalevingthema’s op, bijvoorbeeld rondom digitale dienstverlening en deeltijd-WW.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Overtredingen inlichtingenplicht 2011
Overtredingen inlichtingenplicht 2011

Uitkeringsgerechtgden zijn verplicht elke verandering in hun situatie door te geven die van belang kan zijn voor hun uitkering. De tabel toont aantallen geconstateerde overtredingen, opgelegde maatregelen en het schadebedrag.

Lees verder