Onderzoek Arbeidsdeskundig Kenniscentrum

print

In juli 2009 hebben UWV en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC). Doel is het versterken van de wetenschappelijke onderbouwing van de arbeidsdeskundigheid.

De kennisontwikkelingsactiviteiten van het AKC sluiten direct aan op de kennisagenda van UWV. De samenwerking met het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) zorgt indien gewenst voor een multidisciplinaire aanpak. Zo doen in vier regio’s multidisciplinaire teams onderzoek naar arbeidsmarktbevorderende factoren bij autisme spectrum stoornissen (ASS). Het wetenschappelijk onderzoeksprogramma ‘Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen’ omvat inmiddels zes afgesloten onderzoeken, vier nog lopende onderzoeken en vijf onderzoeken die begin 2012 starten. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in samenwerking met of door universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten. UWV arbeidsdeskundigen werken er enthousiast aan mee. De eerste resultaten zijn gepubliceerd in een AKC-Cahier. Op de website en in de Arbeidsdeskundige Kennisbank, die in november 2011 live is gegaan, zijn deze Cahiers online te vinden. De kennis en informatie van UWV vormen een belangrijke bouwsteen voor deze kennisbank. Inmiddels zijn ook twee arbeidsdeskundigen van UWV gestart met een promotieonderzoek.

De nieuwe onderzoeken voor 2012 richten zich op implementatie van eerder ontwikkelde kennis, op doorontwikkeling van die kennis en op het meten van de effecten van de toepassing van die kennis door professionals.

Samen met het UWV heeft het AKC in 2011 een leidraad ontwikkeld om aanvragen voor jobcoachondersteuning beter te kunnen beoordelen, met toetsing door arbeidsdeskundigen. Hiermee wordt begin 2012 op twee kantoren van het UWV WERKbedrijf een pilot uitgevoerd.

Het Wajong project ‘Werken naar Vermogen. Samenwerkende beroepsgroepen in de Regio’ is succesvol in de regio´s afgerond. Dit project van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en de Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskundigen NVVG) is uitgevoerd met subsidie vanuit het ministerie van SZW. Acht beroepsgroepen hebben samen aanbevelingen opgesteld om de samenwerking te versterken in de keten die Wajongers ondersteunt op weg naar de arbeidsmarkt. Onder de titel “MMM…mensen met mogelijkheden” is op 30 maart 2012 een slotconferentie gehouden. Daar is een convenant ondertekend, gericht op betere samenwerking in de keten rondom Wajongers.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag