Onderzoek Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde

print

Om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde te bevorderen en meer wetenschappelijke onderbouwing aan de verzekeringsgeneeskunde te geven, is in 2005 het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) opgericht. Het KCVG is een initiatief van UWV, het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam en het VU Medisch Centrum (VUmc). Sinds 2010 is ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) formeel partner. Er lopen binnen het KCVG tal van onderzoeksprojecten, die onder andere worden gefinancierd met subsidie van de Stichting Gak. Verzekeringsartsen kunnen promotieonderzoek doen, begeleid door senior onderzoekers.

In mei 2011 is een onderzoeker gepromoveerd op een dissertatie over de communicatie tussen klant en verzekeringsarts. De resultaten daarvan zijn gebruikt om een communicatietraining te ontwikkelen voor verzekeringsartsen van UWV, gericht op het verbeteren van dienstverlening. 

In november 2011 is een onderzoeker gepromoveerd op een studie naar de effectiviteit van een specifieke website voor WIA- klanten. Conclusie was dat deze website geen effectief instrument is om klanten steviger in hun schoenen te laten staan bij het gesprek met de verzekeringsarts, maar wel gebruikt kan worden als een effectieve informatiebron voor klanten van UWV.

Op 15 december vond het jaarlijkse Muntendamsymposium plaats, waarin de visie op de toekomst van de verzekeringsartsen centraal stond.

In de komende vier jaar staat de ontwikkeling van de academische werkplaatsen centraal. Deze zijn bedoeld om enerzijds praktijkproblemen te vertalen in onderzoekbare vraagstellingen en anderzijds om beter en gerichter toepassingsmogelijkheden te vinden voor onderzoeksresultaten. Op die manier worden onderzoek en onderwijs beter verbonden met uitvoering en beleid. De universiteiten overleggen met UWV om te komen tot concrete afspraken over verdere samenwerking in de regio’s. Het eerste kwartaal van 2012 zal gebruikt worden om de inbedding van de academische werkplaatsen te formaliseren.

Op basis van door stakeholders en verzekeringsartsen aangedragen onderwerpen wordt een nieuw onderzoeksprogramma verzekeringsgeneeskunde opgesteld, waarna nieuwe promotieonderzoeken van start zullen gaan. Dit programma wordt afgestemd met de UWV-kennisagenda en met de onderzoeken van het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC). De kadernotitie ten behoeve van het nieuwe programma is opgesteld en zal worden uitgewerkt in concrete projecten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag