Sociaal-medische beoordelingen voor gemeenten en SVB

print

In 2011 heeft UWV sociaal-medische beoordelingen verzorgd voor twaalf gemeenten. Ook heeft UWV in 2011 adviezen aan gemeenten geleverd over de vraag of klanten in staat zijn om deel te nemen aan trajecten voor taal en inburgering.

Als een klant van de gemeente aangeeft niet te kunnen werken door medische beperkingen, kan de gemeente UWV vragen om een participatieadvies op te stellen. Aan de hand van dit advies kan de gemeente een besluit nemen over de inzet van interventies om de klant weer aan het werk te helpen. In 2011 verzorgden verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van UWV 2.500 participatieadviezen voor de gemeente Amsterdam. Daarbij vond UWV dat meer dan de helft participatiemogelijkheden had. Ruim 1.100 cliënten zouden geschikt zijn voor regulier werk, bijna 500 zouden sociaal geactiveerd kunnen worden. Over de overige klanten oordeelde UWV dat zij geen arbeidsvermogen meer hadden.

Eind 2011 zijn we in het noorden van Nederland begonnen met een pilot in het kader van de komende Wet Werken naar Vermogen. Daarbij verzorgt UWV indicatiestellingen bij gemeentelijke sociale diensten, met als uitgangspunt participatie. We werken in de pilot samen met zeven gemeenten en onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen. 

Sinds begin 2011 verzorgt UWV ook sociaal-medische adviezen voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In 2011 hebben we bijna 2.300 adviezen afgegeven. De SVB gebruikt onze adviezen om de claim te beoordelen op een uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet (ANW), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) of de Algemene Ouderdomswet (AOW). De SVB is tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening van UWV, afgesproken is dat we ook in 2012 deze dienstverlening zullen leveren.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag