Meer aanvragen WIA en nieuwe Wajong

print

In 2011 was het aantal WIA-aanvragen hoger dan verwacht. In totaal ontvingen we ruim 60.000 WIA-aanvragen (in 2010 bijna 57.000). Desondanks hebben we in 2011 meer beschikkingen op tijd afgegeven (81 procent, tegenover 55 procent in 2010). Ook hebben we de werkvoorraad aan WIA-aanvragen met 22 procent teruggedrongen.

In 2011 hebben we voorbereidingen getroffen om de beslistermijn voor de WIA met ingang van 1 januari 2012 terug te brengen van tien naar acht weken. Doordat de voorraad WIA-aanvragen kleiner werd, slaagden we er in december 2011 al in om voor 66 procent van de aanvragen binnen acht weken een beslissing te nemen. Een verdere verbetering ligt in het verschiet, nu de voorraad tot het gewenste niveau is verlaagd.

In 2011 hebben we bijzondere aandacht besteed aan het beperken van de instroom in de WIA. Het aantal mensen dat vanuit de Ziektewet de WIA instroomt, is echter toegenomen. Daarom hebben we in het kader van het Verbeterplan ZW Arbo activiteiten gericht op de uitstroom uit de Ziektewet.

In 2011 ontvingen we 23.400 aanvragen voor de nWajong, iets meer dan in 2010. Het totale aantal aanvragen voor de Wajong daalde door een forse afname van het aantal oWajong-aanvragen (650 in 2011, tegenover 3.700 in 2010). We handelden veel meer nWajong-aanvragen af: 22.000 tegenover 17.400 in 2010.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Tijdigheid eerste betaling 2011
Tijdigheid eerste betaling  2011

We willen een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd, ook op tijd uitbetalen. De tabel laat de tijdigheid zien vande eerste betalingen voor WW, Ziektewet, WIA en Wajong.

Lees verder