Inkoop re-integratiemiddelen

print

Sinds 2008 koopt UWV op de private markt alleen nog re-integratiedienstverlening in als de klant daardoor een reële kans maakt om binnen afzienbare termijn werk te vinden. Sinds 1 juli 2009 hanteert UWV bovendien nog maar één inkoopkader voor de inkoop van re-integratie-dienstverlening voor alle werkzoekenden. Alleen voor de inkoop van dienstverlening van werkzoekende Jonggehandicapten wordt nog een apart inkoopkader gehanteerd.

Vanuit het oude Inkoopkader 2008, dat uitsluitend betrekking had op de inkoop van diensten voor WW-gerechtigden, zijn sinds 1 juni 2008 in totaal 22.800 diensten daadwerkelijk van start gegaan. Het ging daarbij 15.500 keer om jobhunting (waarvan 2.000 in 2011) en 7.300 overige diensten. Dit is meer dan in 2010.

Op 1 september 2009, 1 november 2009 en 1 mei 2010 zijn de contracten ingegaan voor het nieuwe Inkoopkader 2009-2010. In 2011 zijn vanuit dit nieuwe Inkoopkader 10.100 klanten gestart met re-integratie-activiteiten (4.100 WW-gerechtigden en 6.000 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering). 

In 2011 zijn in totaal 2.300 trajecten en diensten succesvol afgesloten met een baan (voor 1.200 WW-gerechtigden en 1.100 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering). 710 klanten (250 WW-gerechtigden en 460 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering) vonden een baan voor minstens een jaar. Van de in 2011 afgeronde trajecten en diensten die plaatsing in een dienstverband tot doel hadden, leidden er 5.300 niet tot werk (voor 3.700 WW-gerechtigden en 1.500 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering). Er zijn ook trajecten en diensten die niet plaatsing in een dienstverband als einddoel hebben. Hiervan zijn er 51 (voor 15 WW-gerechtigden en 36 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering) succesvol afgesloten en 19 niet succesvol (allen klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering) in 2011.

Vanaf 2012 is er geen re-integratiebudget meer voor WW-uitkeringsgerechtigden, we kunnen uitsluitend nog trajecten inkopen voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het  beschikbaar gestelde Re-integratiebudget 2008 is daarbij taakstellend. Als gevolg van het verminderde re-integratiebudget zal ook het aantal gecontracteerde leveranciers afnemen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag