IRO

print

Bij een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) stippelt de klant zelf zijn route naar werk uit. Hij maakt een keuze uit een groot aanbod van door UWV gecontracteerde re-integratiebedrijven en stelt samen met dat bedrijf een plan op. In 2011 zijn 11.100 klanten begonnen met een IRO-traject (6.600 werklozen en 4.500 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering).

In totaal rondden in 2011 25.000 klanten hun IRO-traject af (13.800 werklozen en 11.300 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering). Voor 9.900 klanten (39 procent) eindigde het IRO-traject met een plaatsing in een dienstbetrekking. Het betrof 5.700 werkloze klanten (41 procent) en 4.200 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (37 procent). Bij 3.100 klanten ging het om een duurzame plaatsing, in een dienstverband van twaalf maanden of langer (1.300 werkloze klanten en 1.800 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering).

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Inkoop re-integratiemiddelen

Vanuit het oude Inkoopkader 2008 zijn sinds 1 juni 2008 in totaal 22.800 diensten daadwerkelijk van start gegaan. Vanuit het nieuwe Inkoopkader zijn in 10.100 klanten gestart met re-integratie-activiteiten.

Lees verder