Leerwerkloketten

print

Sinds medio 2010 functioneren in alle arbeidsmarktregio’s in Nederland een of meer Leerwerkloketten. Dit zijn samenwerkingsverbanden van partijen die in de regio bij leren en werken zijn betrokken: UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en bijvoorbeeld Kamers van Koophandel. Werknemers kunnen bij de Leerwerkloketten terecht voor onder meer leerwerktrajecten, loopbaanadvies, beoordeling, ervaringscertificaten en duale trajecten. Ze combineren dan hun werk of het zoeken naar werk met scholing en opleiding, zodat ze een (beroeps)kwalificatie op de arbeidsmarkt halen. De Leerwerkloketten bieden ook dienstverlening voor werkgevers en werkzoekenden.

De Leerwerkloketten zijn in 2010 en 2011 tot stand gebracht met extra financiële ondersteuning vanuit de ministeries van OCW en SZW. Uit een evaluatie in opdracht van het ministerie van SZW blijkt dat gemeenten, bedrijven, werknemers en werkzoekenden er tevreden over zijn.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag