Versneld over op digitale dienstverlening

print

UWV moet als gevolg van het regeerakkoord fors bezuinigen. Het budget van UWV WERKbedrijf wordt gehalveerd en dat heeft vanzelfsprekend gevolgen voor onze dienstverlening. Hierdoor moeten wij 67 vestigingen verlaten. De komende drie jaar concentreren we onze dienstverlening op 30 regionale vestigingen. Het aantal arbeidsplaatsen bij UWV WERKbedrijf neemt met de helft af tot 2.400. Daarom gaan we de komende jaren de dienstverlening voor met name werkzoekenden verregaand automatiseren, inclusief de handhaving die daarbij hoort.

De persoonlijke begeleiding van werkzoekenden bij het zoeken naar werk maakt in toenemende mate plaats voor online coaching en digitale dienstverlening. Sinds 2011 kunnen klanten zich digitaal inschrijven, zonder tussenkomst van een werkcoach. Het valt klanten in dit digitale proces meer op dat UWV controleert of ze zich aan de afspraken houden.

In 2011 hebben we een aantal digitale instrumenten in gebruik genomen om meer inzicht te krijgen in de bestaande vacatures en om vacatures en werkzoekenden beter met elkaar te matchen. Ook kunnen we voor werkzoekenden de kans op werk per beroep en regio in kaart brengen. Zo geven we klanten een realistisch beeld van hun toekomstige beroepsmogelijkheden.

De intensieve face-to-face dienstverlening die we op de Werkpleinen nog kunnen bieden, gaat naar kwetsbare klanten. Omdat ze het zonder steuntje in de rug eenvoudig niet redden. Het gaat met name om mensen met een arbeidsbeperking (jonggehandicapten, klanten met een WIA-uitkering), mensen die in de WW terecht komen omdat ze geen recht (meer) hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, en langdurig werklozen (vaak oudere werkzoekenden en werklozen met een lage opleiding).

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Eric Koudijs (56), na 39 jaar in de bouw werkloos
Eric Koudijs (56), na 39 jaar in de bouw werkloos