Hulp bij vinden personeel

print

Om werkgevers zicht te geven op goede potentiële werknemers, plaatsen we van iedereen die werk zoekt een gevalideerd cv op werk.nl. Eind 2011 stonden er 349.700 cv’s op werk.nl (eind 2010: 250.900). Werkgevers dienden 800.500 vacatures in bij werk.nl: 627.600 via werk.nl en 172.900 via de vestigingen. Vooral voor uitzendbureaus en grotere bedrijven is deze UWV-website een belangrijk wervingskanaal. 

MKB-ondernemers krijgen naast de werk.nl-dienstverlening ook persoonlijk advies en ondersteuning van de werkcoach. Hierbij bieden we in één pakket, naast matching, ook:

  • oplossingen voor mogelijke knelpunten bij nieuwe instroom (denk aan subsidies en scholing);
  • advies over behoud van personeel (het belang van diversiteit)
  • bij dreigend ontslag advies over preventief bemiddelen van-werk-naar-werk en ondersteuning bij ontslagaanvragen. 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom 2011
Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom 2011

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. Onderstaande tabel toont de resultaten in 2011 op het gebied van re-integratie.

Lees verder