45- en 55-plussers aan de slag

print

In 2011 hebben we 79.000 werklozen van 45 jaar en ouder aan het werk geholpen. Van hen hadden er 75.000 een WW-uitkering.

Om oudere werknemers aan het werk te helpen bieden we hulp bij het gericht zoeken naar een kansrijke vacature en brengen we werkzoekenden in contact met werkgevers, bijvoorbeeld via speedmeets, banenmarkten en netwerkbijeenkomsten. Vooroordelen over oudere werknemers blijken vaak te verdwijnen als een werkgever in contact komt met een enthousiaste oudere werkzoekende. Ook bieden we oudere werkzoekenden competentietests om na te gaan wat hun kansen zijn in een andere branche, of als zelfstandig ondernemer. We trainen hen om zichzelf goed te presenteren, om effectief te solliciteren en hun netwerkvaardigheden te vergroten. Startende zelfstandigen kunnen ook ondersteuning krijgen bij het opzetten van hun bedrijf. Verder zijn er netwerkgroepen van oudere werkzoekenden. Deelnemers wisselen daar ervaringen uit en ondersteunen elkaar bij het zoeken naar werk. Daarbij maken zij gebruik van elkaars netwerken benaderen ze gezamenlijk werkgevers.

55-plussers komen nog moeilijker aan de slag. Speciaal aangestelde werkcoaches, grotendeels zelf 55-plusser, zorgen voor de begeleiding van deze groep. In 2011 hebben 5.500 werkzoekende 55-plussers deelgenomen aan netwerkgroepen. Van hen hebben er binnen zes maanden 1.623 een betaalde baan gevonden en zijn er 122 als zelfstandige gestart. Onze klanten waarderen deze dienstverlening met een 7,9.

Een landelijke publiciteitscampagne met kranten advertenties en radiocommercials, regionale banenmarkten en speeddates moest in november 2011 MKB-werkgevers overtuigen van de kwaliteiten van 50-plussers. Ruim 250 werkzoekende 50-plussers sloten de actiemaand af met een nieuwe baan.

 

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Anne Koornstra (57), zat een jaar zonder werk
Anne Koornstra (57), zat een jaar zonder werk