Jongeren aan het werk

print

Eind 2011 stonden er 55.000 jongeren tot 27 jaar als werkzoekende ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, nagenoeg evenveel als eind 2010. In 2011 zijn 54.000 jongeren aan het werk gegaan, 39.000 van hen hadden een WW-uitkering.

In het kader van het in 2009 gestarte actieplan jeugdwerkloosheid van het ministerie van SZW hebben we diverse activiteiten ontplooid. Zo hebben we, meestal samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), met diverse sectoren landelijke convenanten afgesloten om plekken beschikbaar te stellen voor werkloze jongeren. Het gaat om (leer)banen, stages, traineeplekken en arbeidsfitbanen voor jongeren. Arbeidsfitbanen zijn bedoeld voor werklozen die in aanmerking komen voor bemiddeling naar de arbeidsmarkt, maar die op dat moment geen werk of een leerwerkbaan kunnen vinden. Zo kunnen ze toch werkervaring opdoen. In het verlengde van de landelijke convenanten hebben we regionale afspraken gemaakt met werkgevers. In 2011 zijn 3.800 van de vacatures voor specifieke jongerenbanen vervuld (42 procent, tegenover 38 procent in 2011). Het actieplan jeugdwerkloosheid is in 2011 beëindigd.

We hebben in 2011 de samenwerking met de mbo-scholen voortgezet. We hebben scholen bezocht om informatie te geven over de arbeidsmarkt, over solliciteren en over de dienstverlening van UWV WERKbedrijf. De komende jaren hebben we geen capaciteit meer om scholen te bezoeken. Daarom zijn we begonnen met het ontwikkelen van een lespakket voor mbo-scholen. Docenten kunnen er dan zelf mee aan de slag gaan.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Uitstroom naar werk 2011
Uitstroom naar werk 2011

In 2011 vonden 271.400 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven, weer werk. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

Lees verder