Andere samenwerkingsvormen met gemeenten

print

Als gevolg van de bezuinigingen moeten we ons terugtrekken van 67 Werkpleinen. De komende drie jaar concentreren we onze dienstverlening op dertig regionale vestigingen.

De komende wettelijke veranderingen, waaronder de invoering van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV), hebben samen met de budgettaire beperkingen ingrijpende gevolgen voor de wettelijke taken van gemeenten en UWV. In de Programmaraad hebben UWV en gemeenten een visie op de complementaire dienstverlening geformuleerd en een agenda afgesproken om hieraan verder vorm te geven. Uitgangspunt is dat we zo veel mogelijk gebruik willen maken van elkaars deskundigheid. Wij bieden gemeenten daarbij onze arbeidsmarktanalyses, indicatiestelling en re-integratie, maar ook onze betaalfunctie en ICT-applicaties.

Om werkgevers beter te ondersteunen en de contacten met werkgevers te stroomlijnen, zijn we in 2011 begonnen met de inrichting van een landelijk en dertig regionale WerkgeversServicepunten. UWV en gemeenten bundelen daar hun krachten. De nadruk ligt op dienstverlening aan werkgevers die kansen willen bieden aan werkzoekenden met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. Zo sluiten we steeds vaker convenanten met werkgevers om Wajongers te plaatsen en proberen we werkgevers te interesseren voor werkzoekenden die al langer werkloos zijn. In juli 2012 zijn alle WerkgeversServicepunten operationeel, er werken dan bijna 400 werkgeversadviseurs.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Marc Rozendal (40), directeur Operations bij Connexxion Taxi Services
Marc Rozendal (40), directeur Operations bij Connexxion Taxi Services