Er zijn 16 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Verbeteren ZW-Arborol in 2012

Voor onder meer zieke werklozen en zieke uitzendkrachten verzorgt UWV in het kader van de Ziektewet de verzuimbegeleiding. Alle maatregelen die we met het ministerie van SZW hebben afgesproken om meer focus te leggen op arbeidsparticipatie en een verhoogde uitstroom uit de Ziektewet, zijn inmiddels gerealiseerd.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Uitstroom naar werk 2011

In 2011 vonden 271.400 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven, weer werk. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Voorkomen van uitkeringsinstroom 2011

Voor mensen met een Ziektewet-uitkering, de zogeheten vangnetters, vervult UWV de rol van arbodienst. De tabel toont hoeveel van hen binnen 104 weken herstellen en daardoor niet de WIA instromen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling toekenningen Ziektewet 2011

In 2011 zijn 273.400 Ziektewetuitkeringen toegekend. De tabel toont hoeveel Ziektewet-uitkeringen sinds 2003 zijn toegekend aan uitzendkachten, werklozen en overige doelgroepen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Uitkeringen in 2011

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is één van de kerntaken van UWV. Ruim 1,2 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De tabel laat zien welke uitkeringen zij in 2011 ontvingen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Tijdigheid eerste betaling 2011

We willen een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd, ook op tijd uitbetalen. De tabel laat de tijdigheid zien vande eerste betalingen voor WW, Ziektewet, WIA en Wajong.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Financiele rechtmatigheid verslagjaar 2011

Het percentage financiële fouten in de uitkeringslasten is gedaald tot 0,9 procent. Hiermee voldoet UWV aan de norm dat 99 procent van de uitkeringen rechtmatig moet zijn. Het UWV-brede percentage onzekerheden is gedaald tot 0,0 procent.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling toekenningen Ziektewet tot en met 2012

In de eerste acht maanden van 2012 zijn 171.300 Ziektewet-uitkeringen toegekend. De tabel toont hoeveel Ziektewet-uitkeringen sinds 2003 zijn toegekend aan uitzendkrachten, werklozen en overige doelgroepen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Uitkeringen in 2012

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is één van de kerntaken van UWV. Ruim 1,2 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De tabel laat zien welke uitkeringen zij in de eerste acht maanden van 2012 ontvingen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Tijdigheid eerste betaling in 2012

We willen een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd ook op tijd uitbetalen. De tabel laat de tijdigheid zien van de eerste betalingen voor WW, Ziektewet, WIA en Wajong.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag