Er zijn 42 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Gestarte re-integratietrajecten voor arbeidsbeperkten in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 zijn 14.229 re-integratie trajecten voor arbeidsbeperkten gestart, dat zijn er 4.635 meer dan in 2011 (9.594).

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Meer aanvragen WIA en nieuwe Wajong

In 2011 was het aantal WIA-aanvragen hoger dan verwacht. Het aantal aanvragen voor de nieuwe Wajong is iets toegenomen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Werkgeversbenadering Wajong

Om de dienstverlening te verbeteren aan werkgevers die Wajongers een werkplek willen bieden, heeft UWV in 2011 een aantal maatregelen genomen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Plaatsingssubsidie

In de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011 is een pilot gehouden bij scholen voor praktijkonderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs om leerlingen met een integrale leerachterstand, te ontwikkelen richting werk.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Proef Stagejobcoachregeling 2010

Tijdens de proef met stagejobcoaches, in de schooljaren 2009-2010 en 2010–2011, hebben we onderzocht of zulke coaches jongeren met een beperking beter aan vast werk kunnen helpen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Convenanten

We hebben met verschillende grote en kleine werkgevers convenanten en intentieverklaringen afgesloten om werkplekken voor Wajongers te realiseren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

UWV Inclusief

We willen de inzetbaarheid van Wajongers binnen UWV verduurzamen door vaste arbeidsplaatsen te creëren voor deze doelgroep. Zo geven we inhoud aan onze ambitie om een inclusieve organisatie te zijn.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

400 banen voor Wajongers in Oost-Brabant

In Noordoost- en Zuidoost-Brabant heeft UWV een convenant afgesloten om in drie jaar tijd 400 arbeidsplaatsen te creëren voor Wajongers. Eind 2011 waren er 87 Wajongers geplaatst.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Meer jonggehandicapten aan het werk

In 2011 vonden 6.400 Wajongers mede dankzij onze inspanningen een baan, dat zijn er 2.400 meer dan geraamd. 3.200 van hen hebben we zonder re-integratietraject aan werk geholpen, de overigen hebben een extern ingekocht re-integratietraject doorlopen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Wajongwerkt.nl

Op de website Wajongwerkt.nl kunnen werkzoekende Wajongers en werkgevers elkaar zonder tussenkomst van UWV vinden. Re-integratiebedrijven geven aan dat ze via Wajongwerkt.nl steeds beter de juiste kandidaten vinden.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag