Er zijn 42 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Financiele rechtmatigheid verslagjaar 2011

Het percentage financiële fouten in de uitkeringslasten is gedaald tot 0,9 procent. Hiermee voldoet UWV aan de norm dat 99 procent van de uitkeringen rechtmatig moet zijn. Het UWV-brede percentage onzekerheden is gedaald tot 0,0 procent.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling Wajong tot en met augustus 2012

In de eerste acht maanden van 2012 stroomden in totaal 10.100 mensen de Wajong in, van wie 9.050 in de nieuwe Wajong en 1.060 in de oude Wajong. De tabel geeft de totale volumeontwikkeling van de Wajong (oud en nieuw) weer.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Uitkeringen in 2012

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is één van de kerntaken van UWV. Ruim 1,2 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De tabel laat zien welke uitkeringen zij in de eerste acht maanden van 2012 ontvingen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Tijdigheid eerste betaling in 2012

We willen een klant die tijdig een uitkering heeft aangevraagd ook op tijd uitbetalen. De tabel laat de tijdigheid zien van de eerste betalingen voor WW, Ziektewet, WIA en Wajong.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Sociaal-medische beoordelingen nieuwe Wet Wajong in 2012

We handelden in de eerste acht maanden van dit jaar 16.300 aanvragen voor de nieuwe Wet Wajong af. De tabel laat zien hoeveel aanvragen tot en met augustus 2012 zijn toegekend en met welk resultaat.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Uitstroom naar werk in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 vonden 168.100 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven, weer werk. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Bemiddeling en bevorderen re-integratie / uitstroom in 2012

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. Onderstaande tabel toont de resultaten in de eerste acht maanden van 2012 op het gebied van re-integratie.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Plaatsingspercentages AG in 2012

Met het plaatsingspercentage AG meten we het aantal plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar. De tabel toont het slagingspercentage voor trajecten die gestart zijn sinds 2007.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling werkende Wajongers in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 vonden ruim 4.000 Wajongers mede dankzij onze inspanningen een baan. De tabel toont de ontwikkeling hierin.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Financiele rechtmatigheid verslagjaar tot en met derde kwartaal 2012

De rechtmatigheid als geheel over de eerste drie kwartalen van het verslagjaar 2012 bedraagt 98,9 procent. Dat betekent een beperkte daling ten opzichte van zowel de eerste drie kwartalen van het verslagjaar 2011 als ten opzichte van het hele verslagjaar 2011. Belangrijkste oorzaak is een daling bij de WW.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag