Er zijn 42 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Plaatsingssubsidie in 2012

De pilot waarbij vmbo-scholen subsidie konden aanvragen om leerlingen bij een reguliere werkgever te plaatsen, is geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat plaatsingssubsidie geen motiverende rol speelt.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Aanvragen WIA en nieuwe Wajong in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 ontvingen we iets minder aanvragen voor de WIA- en iets meer voor de n-Wajong dan in de eerste acht maanden van 2011.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Meer jonggehandicapten aan het werk in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 vonden 4.000 Wajongers mede dankzij onze inspanningen een baan. Hiermee liggen we op schema om onze doelstelling van 5.250 plaatsingen in 2012 te realiseren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Dienstverlening aan Wajong-werkgevers in 2012

Om de dienstverlening te verbeteren aan werkgevers die Wajongers een werkplek willen bieden, heeft UWV een aantal maatregelen genomen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Convenanten in 2012

We hebben met verschillende grote en kleine werkgevers, met brancheverenigingen én met voetbalclubs convenanten en intentieverklaringen afgesloten om werkplekken voor Wajongers te realiseren.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Banen voor Wajongers in Oost-Brabant

Het convenant om in Noordoost- en Zuidoost-Brabant in drie jaar tijd 400 arbeidsplaatsen te creëren voor Wajongers heeft de einddatum bereikt. Inmiddels zijn 104 Wajongers geplaatst.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Wajongwerkt.nl in 2012

Op de website Wajongwerkt.nl kunnen werkzoekende Wajongers en werkgevers elkaar zonder tussenkomst van UWV vinden. Eind augustus 2012 werden via de website 580 vacatures aangeboden en waren er 1.483 cv’s geplaatst.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Project Slotervaartziekenhuis in 2012

Er is veel belangstelling voor het project waarin we met het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis en de Universiteit Maastricht onderzoeken hoe door aanpassing van werkprocessen in de zorg meer eenvoudige functies voor Wajongers kunnen ontstaan.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Netwerktegoedkaart voor Wajongers

We willen Wajongers op allerlei manieren helpen om een baan te vinden. Daarbij doen we ook een beroep op netwerken. We zijn een pilot gestart waarbij we Wajongers in contact brengen met werkende professionals.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Divers personeelsbestand in 2012

We streven naar diversiteit in ons personeelsbestand en bij de werving van nieuwe medewerkers is diversiteit een van onze uitgangspunten.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag