Er zijn 27 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Meer WW-uitkeringen, meer werkdruk

De werkloosheid is als gevolg van de economische crisis gestegen, in de eerste acht maanden van 2012 ontvingen we 18 procent meer WW-aanvragen dan in de eerste acht maanden van 2011.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

45- en 55-plussers aan de slag in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 hebben we in totaal 46.900 mensen van 45 jaar en ouder aan het werk geholpen (van wie 44.700 met een WW-uitkering). Bij onze inspanningen om werkzoekenden aan werk te helpen, besteden we specifiek aandacht aan 55-plussers.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Verplicht gebruik Werkmap

UWV stimuleert het gebruik van de Werkm@p voor alle WW'ers. 75 procent van de WW’ers maakt inmiddels gebruik van de Werkmap.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Divers personeelsbestand in 2012

We streven naar diversiteit in ons personeelsbestand en bij de werving van nieuwe medewerkers is diversiteit een van onze uitgangspunten.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Gewenning aan e-dienstverlening

Voor werkzoekenden die niet-digivaardig zijn, organiseren we inloopmiddagen op de Werkpleinen en workshops. Met extra budget van SZW kunnen we tot en met 2014 nog eens ruim 200 extra mensen inzetten voor de begeleiding van minder digivaardigen op de Werkpleinen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Uitstroom naar werk 2011

In 2011 vonden 271.400 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven, weer werk. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom 2011

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. Onderstaande tabel toont de resultaten in 2011 op het gebied van re-integratie.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Afgeronde passende werkaanboden (PaWa's) met intensieve dienstverlening

Voor werkzoekenden die langer dan twaalf maanden werkloos zijn, geldt de wet Passend Werkaanbod (PaWa). Voor deze groep werkzoekenden is in principe alle arbeid passend. Het doel van 5.000 PaWa’s is in 2011 ruim gehaald: sinds april 2011 zijn 6.047 PaWa’s gerealiseerd.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Loonkostensubsidie 2011

UWV kan loonkostensubsidie inzetten voor onder meer herbeoordeelde klanten, WGA-gerechtigden en voor klanten tot 50 jaar die langer dan twaalf maanden een WW-uitkering ontvangen. De tabel toont de resultaten.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling WW 2011

Na een explosieve groei in 2009 en een lichte daling in 2010 is het aantal WW-uitkeringsgerechtigden in 2011 met 6.200 gestegen tot 269.900. De tabel toont de ontwikkeling.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag