Verfijn hieronder op onderwerp help Verwijder uw selectie(s)

Type informatie

Er zijn 3 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Ontwikkeling toekenningen Wazo tot en met augustus 2012

In de eerste acht maanden van 2012 hebben we 86.800 nieuwe Wazo-uitkeringen toegekend, dat is minder dan in de eerste acht maanden van 2011 (88.500). De tabel toont de volumeontwikkeling van de Wazo.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Uitkeringen in 2012

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is één van de kerntaken van UWV. Ruim 1,2 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De tabel laat zien welke uitkeringen zij in de eerste acht maanden van 2012 ontvingen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Financiele rechtmatigheid verslagjaar tot en met derde kwartaal 2012

De rechtmatigheid als geheel over de eerste drie kwartalen van het verslagjaar 2012 bedraagt 98,9 procent. Dat betekent een beperkte daling ten opzichte van zowel de eerste drie kwartalen van het verslagjaar 2011 als ten opzichte van het hele verslagjaar 2011. Belangrijkste oorzaak is een daling bij de WW.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag