Er zijn 13 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Uitstroom naar werk 2011

In 2011 vonden 271.400 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven, weer werk. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Bemiddeling en bevorderen re-integratie/uitstroom 2011

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. Onderstaande tabel toont de resultaten in 2011 op het gebied van re-integratie.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Plaatsingspercentages AG 2011

Met het plaatsingspercentage AG meten we het aantal plaatsingen in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar. De tabel toont het slagingspercentage voor trajecten die gestart zijn sinds 2007.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling WAZ 2011

Het aantal WAZ-uitkeringsgerechtigden is in 2011 met 4.400 verder gedaald tot 26.000. De tabel toont de daling sinds 2003.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Uitkeringen in 2011

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is één van de kerntaken van UWV. Ruim 1,2 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De tabel laat zien welke uitkeringen zij in 2011 ontvingen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Financiele rechtmatigheid verslagjaar 2011

Het percentage financiële fouten in de uitkeringslasten is gedaald tot 0,9 procent. Hiermee voldoet UWV aan de norm dat 99 procent van de uitkeringen rechtmatig moet zijn. Het UWV-brede percentage onzekerheden is gedaald tot 0,0 procent.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Ontwikkeling WAZ tot en met augustus 2012

Het aantal WAZ-uitkeringsgerechtigden is in de eerste acht maanden van 2012 met 2.400 verder gedaald tot 23.600. De tabel toont de daling sinds 2003.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Uitkeringen in 2012

Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is één van de kerntaken van UWV. Ruim 1,2 miljoen mensen ontvangen gedurende kortere of langere tijd een uitkering van ons. De tabel laat zien welke uitkeringen zij in de eerste acht maanden van 2012 ontvingen.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Uitstroom naar werk in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 vonden 168.100 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven, weer werk. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Bemiddeling en bevorderen re-integratie / uitstroom in 2012

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. Onderstaande tabel toont de resultaten in de eerste acht maanden van 2012 op het gebied van re-integratie.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag