Er zijn 6 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Taskforce Wajong werkt!

Ons doel is om in 2013 en 2014 steeds meer Wajongers aan het werk te helpen. We streven naar 6.500 plaatsingen in 2013, oplopend tot 10.000 plaatsingen in 2015. Om dit te ondersteunen, is een taskforce Wajong aan de slag gegaan onder de projectnaam ‘Wajong werkt!’.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Sectorale arbeidsmarktinformatie

UWV gaat samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in sectoren en met arbeidsmarktdeskundigen van 22 sectoren sectorbeschrijvingen maken. Het project is in april van start gegaan, de eerste acht beschrijvingen verschijnen in het najaar.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Uitstroom naar werk 2011

In 2011 vonden 271.400 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven, weer werk. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Uitstroom naar werk in 2012

In de eerste acht maanden van 2012 vonden 168.100 mensen die zich bij ons als werkzoekende hadden ingeschreven, weer werk. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Aandacht voor stakeholders

Door onze samenwerking met andere dienstverleners zowel op landelijk als regionaal niveau te versterken, kunnen we meer betekenen voor onze klanten. We zoeken steeds vaker contact met onze relaties in het politieke en maatschappelijke domein.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag

Arbeidsmarktinformatie

Met maandelijkse rapportages en persberichten zorgen we voor actuele arbeidsmarktinformatie over het aantal werkzoekenden, vacatures, verleende ontslagvergunningen en krapte op de arbeidsmarkt.

+ Voeg toe aan mijn UWV verslag Toegevoegd aan mijn UWV verslag